Algemene voorwaarden

Prijs:

Alle prijzen van de artikels zijn inclusief BTW, en exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden bij bestelling afzonderlijk aangegeven in het winkelwagentje.

Ledenkorting:

Leden van Volkssterrenwacht Urania vzw hebben recht op een korting van 10% op alle producten uit de Astroshop, met uitzondering van optiek. De ledenkorting is niet cumuleerbaar met andere kortingen of solden op producten. Indien een lid wenst te genieten van deze korting moet hij contact op nemen met de astroshop. Ook scholen en leerkrachten kunnen genieten van de ledenkorting.

Verzakingsrecht en terugname:

De klant heeft het recht Urania Diensten mee te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te moeten betalen en zonder een reden te moeten opgeven, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product tot 1000,- euro waarde. Hiertoe dient hij telefonisch, per aangetekend schrijven of persoonlijk contact op te nemen met een verantwoordelijke voor de Astroshop. Het terugsturen van reeds geleverde goederen kan, na afspraak met de verantwoordelijke, gebeuren op kosten van Urania Diensten. De klant kan de goederen ook tijdens de openingsuren terug indienen in de Astroshop zelf. De goederen dienen in perfecte staat en in de originele verpakking terugbezorgd te worden. Voor copieerbare media als software of boeken, worden enkel artikels aanvaard die zich nog in een ongeopende verpakking bevinden. Als aan al deze voorwaarden voldaan is, worden de reeds betaalde bedragen teruggestort.

Levering:

De levering van de producten zal gebeuren na ontvangst van de betaling. Als de levering van de producten niet kan gebeuren binnen de 4 weken, tenzij anders overeen gekomen met de klant, kan de klant zijn bestelling annuleren waarna zijn betaling wordt teruggestort . De klant kan ervoor kiezen de artikels thuis bezorgd te krijgen via post of koerier (naargelang de aard van het artikel). Alle verzendingen worden op risico van de klant uitgevoerd. De klant kan er ook voor opteren om de goederen tijdens de openingsuren te komen afhalen in de Astroshop zelf, nadat hij ingelicht werd over de beschikbaarheid van de goederen. De keuze tussen beide mogelijkheden dient te worden gemaakt tijdens de bestelling zelf.

Betaling:

De betaling wordt verwacht binnen de 7 dagen na bestelling. De goederen worden pas verzonden wanneer de betaling ontvangen is.  

Betwistingen:

In geval van betwistingen zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. 

Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: 

http:/ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Gegevens:

Urania Diensten vzw, Jozef Mattheessensstraat 60, 2540 Hove, +32 (0)3/455.24.93, [email protected], BTW-nr: BE 0454.813.796 rekeningnr.: 320-0526841-07, IBAN: BE74 3200 5268 4107, BIC: BBRUBEBB, 

Openingsuren:

dinsdag en vrijdag 19u30 - 22u15.

Een bezoek brengen aan de Astroshop op een ander moment kan op afspraak via GSM 0475/29.11.31